COVID-19 ինքնամեկուսացվածների քարտեզ
Թարմացվում է ~1 ժամ պարբերականությամբ ±0-100մ ճշտությամբ`
անձնական տվյալների գաղտնիությունն ապահովելու նպատակով
 x  Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի մյուս նորություններին ծանոթանալու համար այցելեք`

https://www.facebook.com/ehealth.armenia